PRELEGENCI I PANELIŚCI X KONGRESU MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

KRZYSZTOF KOWALIK

TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

 

Społeczna Wypożyczalnia eCargo

 

 

BIOGRAM

 

Absolwent budownictwa drogowo-mostowego. Od 2010 roku współtworzy program Porozumienie Rowerowe w stowarzyszeniu Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Zajmuje się promowaniem ruchu rowerowego jako środka transportu oraz lobbuje na rzecz infrastruktury dla rowerzystów. Zajmuje się rowerową edukacją praktyczną i teoretyczną. Jeden z inicjatorów utworzenia w Lublinie Społecznej Wypożyczalni Cargo i pionierskich w skali polski egzaminów holenderskich na kartę rowerową.

ORGANIZATOR

PARTNER

© 2019 KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

rowerowypracodawca.eu

WSPÓŁFINANSOWANIE

X Kongres

Program

Prelegenci

Kontakt

Archiwum

PL

EN

/